Unapređenje mentalnog zdravlja kroz aromaterapiju

Mentalna higijena je disciplina koja preuzima mjere zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja. Mentalni poremećaj nastaje na granici gdje se susreću zakoni prirode i društva u cjelini. Poremećaj se javlja kao posljedica neuspjeha u unutrašnjim mehanizmima osobe da obavlja funkcije koje mu je dala sama priroda, te on djeluje štetno na dobrobit osobe koja je određena društvenim vrijednostima i pravilima (Vejkfild).

Aromaterapija kontrolirano koristi esencijalna ulja u svrhu održavanja i/ili unapređenja zdravlja tijela, misli i duha. (Aromatherapy is the controlled use of essential oils to maintain and / or improve the health of the body, mind and spirit).

Iz ove definicije je vidljivo da je holistički pristup osovina aromaterapije kao discipline i struke. Taj pristup objedinjuje sve razine postojanja (tijelo, um, duh) i nastoji ih izbalansirati i održati u ravnoteži (homeostazi). Stoga je vidljivo da je aromaterapija znanost i umjetnost, te kao svaka terapija koja se bazira na prirodnim tvarima i životnim načelima ima snagu ujediniti naizgled nespojive suprotnosti.

Dio definicije: „ … kontrolirano koristi esencijalna ulja…“ govori o znanstvenom pristupu koji se temelji na znanstvenim istraživanjima (kemija esencijalnih ulja, tehnike i metode dobivanja ulja, toksičnost, farmakodinamika, mikrobiološka i biokemijska ispitivanja) provedenim u laboratorijima i na živim organizmima. U kliničkoj aromaterapiji ulja se pomno biraju prema simptomima bolesti u strogo određenim koncentracijama, prati se njihovo djelovanje , bilježe se promjene, provodi se evaluacija. Dobiveni rezultati se pomno klasificiraju i služe za dobivanje znanstvenih spoznaja.

Dio definicije: „… održavanje i/ili unapređenje zdravlja tijela, uma i duha…“ govori o holističkom aspektu aromaterapije koji se bavi zdravljem čovjeka, a ne bolešću. Ovaj aspekt aromaterapije se temelji na primjeni znanja, iskustva i vještina. Vještina komunikacije s klijentom je od neprocjenjive vrijednosti jer pomaže u integraciji esencijalnih ulja u njegov život. Vještina primjene esencijalnih ulja je sposobnost aromaterapeuta da prepozna potrebe klijenta i uspješno usmjeri klijentovu namjeru u smjeru iscjeljenja ili pomoći u liječenju. Edukacija je sposobnost prenošenja i primanja znanja, što je također važna vještina u aromaterapeutskom procesu.

Integrativna aromaterapija je pristup u aromaterapiji kojem je cilj integrirati i držati u balansu kliničku primjenu esencijalnih ulja i puni holistički potencijal koji nastaje u sinergiji ulja i čovjeka. Pomiriti različite pristupe i suprotnosti, povezati znanost i umjetnost.

Kako aromaterapija djeluje na očuvanje mentalnog zdravlja

Osnovna načela integrativne aromaterapije su:

 • Čovjek je cjelovito biće

Tijelo, um i duh su aspekti postojanja koji su međusobno isprepleteni, međuovisni, međusobno „komuniciraju“ i kompleksni. Kao takvi osnovni su temelj za zdravlje čovjeka u najširem smislu te riječi. Problem ili poremećaj na bilo kojoj razini uništava zdravlje, a pogađa onaj dio bića/osobe koji je najslabije razvijen ili izložen dugotrajnom zanemarivanju.

 • Čovjek je neodvojivi dio prirode i svijeta, i kao takav podložan njihovim utjecajima.

Filozofija holizma govori o tome kako na mikro i na makro razini postoji povezanost i međuovisnost. Naučiti slušati prirodu i prepoznavati njene zakonitosti od vitalne su važnosti za osobu. Ako se ne poštuju i ne slijede prirodni principi čovjek kao biće, te čovječanstvo u cjelini ne može opstati. Također, ako ne naučimo živjeti sa svijetom (ljudima, zakonima, običajima, normama, kulturom, organizacijskim ustrojem) naše zdravlje biva ugroženo.

 • Osvještavanje potreba za fizičkim, mentalnim i duhovnim zdravljem, način je najjače metode liječenja, a to je preventiva.

Neki aspekti zdravlja, posebno mentalno i duhovno zdravlje ugroženi su prvenstveno zbog nedovoljno znanja i obrazovanja o njima. Smatraju se luksuzom i često puta su osuđivani i prosuđivani od drugih ljudi, zakona i religija. Prevladavanje slabosti i strahova u odnosu na kolektivnu svijest vodi nas putem samospoznaje, a samospoznaja do samoiscjeljenja. I jedno i drugo je u funkciji očuvanja zdravlja tijela, uma i duše.

 • Razvoj svijesti o važnosti i provođenju tjelesne, umne i duševne ekologije.

Osobna svijest i osobna odgovornost su temelji zdravstvene i duhovne ravnoteže. Poznavanje sebe, povjerenje u sebe, samokontrola i samodisciplina, osnovni su alati za održavanje i unapređenje mentalnog zdravlja. Bivanje u skladu s prirodom i njeno čuvanje direktno puni duhovno polje pojedinca životnom energijom. Svi smo dio božanske kreacije i povezani smo daleko više nego što mislimo time smo izloženi iskušenjima ega i iluzija. Stoga su vježbanje prisutnosti i osluškivanje svoje duše temelji u očuvanju duševne ekologije, pa time i zdravlja.

Namjera primjene esencijalnih ulja:

 • Stil života, integracija esencijalnih ulja u svakodnevicu
 • Klinička primjena za već postojeći problem/bolest
 • Psihička podrška putem psihofiziologije mirisa
 • Psihološka podrška putem arhetipova
 • Energetska podrška putem svih tehnika primjene esencijalnih ulja
 • Duhovna podrška kroz arhetipove, edukaciju /informiranje i svih tehnika primjene

Tehnike i primjena aromaterapije sastoji se od:

 • Aromaterapeutska masaža, spoj raznih tehnika masaža pomno biranih kako bi: opustili tijelo/osobu i oslobodili je od stresa, poboljšali cirkulaciju i oksigenaciju tkiva i organa, umanjili bol i druge nelagode tijela, njegovali kožu, potaknuli emocionalno otvaranje i ekspresiju, te doveli osobu u stanje potpune relaksacije/mira
 • Inhalacije su način primjene esencijalnih ulja koja služi u prevenciji ili smanjenju simptoma bolesti dišnog sustava
 • Suhe inhalacije koje služe u svrhu primjene mirisa eteričnih ulja kako bi se smanjila psihička stanja tjeskobe, nemira, straha, negativnih misli
 • Komprese, kojima se umanjuje bol, oteknuće, temperatura, potiče regeneracija tkiva npr. kod opekotina
 • Kupke, kojima se umanjuje stres, poboljšava oslabljena cirkulacija, smanjuje temperatura, umanjuje bol
 • Terapeutski i informativni razgovor, savjetovanje i edukacija s ciljem integracije esencijalnih ulja u život ili za očuvanje zdravlja
 • obiteljske konstelacije pomoću arhetipova esencijalnih ulja
 • analiza i apstrakcija energetskih i mentalnih blokada
 • defragmentacija emocija i energija po energetskim centrima
 • povezivanje s osobnom i životnom svrhom


error: Content is protected !!