Sinergija: energija, miris i boja

SInergija: energija, miris, boja

Sinergija: energija, miris i boja

Cijeli svoj život bivam i “plivam” u energijama, kojih sam oduvijek svjesna i koje sam koristila na razne načine. U počecima intuitivno i nesvjesno, a kasnije svjesno i s jasnijom namjerom. Energija me dovela do esencijalnih ulja i u aromaterapiji mi se otkrio cijeli svijet energetskog polja mirisa te osobnih i ljudskih percepcija. Najviše sam naučila od svojih klijenata i studenata, kroz brojne tretmane, edukacije, radionice i razvojne grupe koje sam održavala i održavam vezano uz istraživanje mirisa i energija. Energije, asocijacije, apstrakcije i intuicija pretočile su se u arhetipove. Navedeno je dobilo oblik, scenu, dinamiku te postalo nevjerojatan medij za za psihološki, energetski, duhovni rad na sebi.

Vremenom sam dobila želju da energije i miris naslikam. Iako imam potencijal za slikanje, vrlo brzo sam shvatila da mi to nije dovoljno te da mi treba neko znanje i mentorstvo. Upisala sam Učilište Tanay , apstraktno slikarstvo,te dobila mentoricu koja je sama po sebi vrlo suptilna i kreativna akademska slikarica, Danijela Pal Bučan. Njeno znanje i mentorstvo su mi dali odlučnost i motivaciju da krenem u istraživanje.

Moja sinergija

Pronašla sam se u aboridžinskom stilu slikanja, a interesantno mi je i slikanje sa “špahtlom”. Sloboda u bojama, oblicima, idejama i prikazu, su bili upravo to što mi je trebalo. Dvije godine njenog mentorstva (koje još traje) i puno vježbanja, urodili su time da sam uspjela “proizvesti” slike kojima je namjera prikaz energije te imaju određenu simboliku. Neke su nastale intuitivno, a neke su nadahnute iskustvom mojih klijenata. Na tretmanima sam slušala njihove priče i doživljaje, davala im “domaće zadaće” u radu s esencijalnim uljima i sve to bilježila. Vjerodostojnost sam tražila i dobila kroz njihovo iskustvo koje je utjecalo na poboljšanje zdravlja, osobnog i duhovnog razvoja, a ono se očitovalo u značajnom podizanju kvalitete života ili ispunjavanju osobnih planova.

Nastajanje slike

Neki klijenti i njihovo iskustvo su me toliko nadahnuli da sam spontano i intuitivno naslikala što sam osjetila i “vidjela”. Esencijalna ulja s kojima smo radili odabrana su intuitivno, a interpretirana su kroz arhetipove. Slika je nastajala sama od sebe. Na kraju bi je pokazala svojoj mentorici i uz njenu pomoć doradila je tehnički ili s nekim detaljima još bolje povezala. Za takve slike volim reći da je sinergija energija (klijentove, moje i esencijalnih ulja) napravila sliku.

Ova slika nastala je spontano i intuitivno.

Neke slike su nastajale mjesecima, mijenjale se i prilagođavale uljima i pratile promjene klijenata , dok na kraju nisu dobile konačni oblik i dok moj i njihov feeling nije “rekao” : “ to je sada to”. Neke su mi dugo bile u “glavi” i dok se nije pojavio “pravi” trenutak nisu mogle biti naslikane. Slike su mi otvorile ili bolje rečeno povećale i obogatile dinamiku mog unutrašnjeg života. Neprocjenjive su mi jer pomoću njih mogu prikazati miris i energiju ulja, te krajnji rezultat.

Sinergija: energija, miris, boja
Primjer slike koja je nastajala mjesecima, mijenjala se i prilagođavala uljima, pratila promjene klijenta.

Osim toga, dokaz su snage esencijalnog ulja da otvori kreativne kanale, da stvore simboliku koju će mnogi moći osjetiti pa čak i razumjeti. Klijentima će uljepšati život i motivirati ih na daljnji rad na sebi, nekima će biti osobni ili profesionalni izazov, nekima poticaj za daljnje učenje i otvaranje prema intuitivnim i suptilnim energijama.

Ovo je još jedan važan dio Integrativne aromaterapije koja ima za cilj integrirati esencijalna ulja u život kroz umjetnost, osobno zadovoljstvo i kvalitetu života. A sve je i te kako važno za očuvanje metalnog zdravlja, održavanje mentalne higijene i proširenje svijesti.
Slike su energetski jake zato što su nastale kao sinergija: esencijalnih ulja, energije i emocija samog klijenta, boje koje već same po sebi nose određene frekvencije i namjere, energije i emocija aromaterapeuta i krajnjeg rezultata njihovog djelovanja.
Iako su personalizirane, satkane su od osnovnih ljudskih emocija, svekolikih životnih problema, motivacije i čistih namjera. U osnovi su ljudske, u čemu se svi mi pronalazimo bez obzira na znanje, uvjerenja, status ili senzibilitet.

Energija, miris, boja

Energija  je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, a u fizici je sposobnost nekoga tijela ili sustava da obavi neki rad . U prirodno filozofskom smislu, energija zajedno s tvari daje pojam materije. Energija se pretvara jedna u drugu po načelu očuvanja energije te se ona  ne može potrošiti ni stvoriti, već samo promijeniti svoj oblik.

Miris je čulni doživljaj koji nastaje podraživanjem mirisnih receptora koji šalju signale mozgu (limbičkom sustavu i neokorteksu) u kojima se odvija čitav  niz fizioloških i psihološlih reakcija. On nas poneakad određuje, ponekad oslobađa, a ponekad blokira.

Boja je doživljaj čula vida i ovisan je o frekvenciji svjetlosnog zračenja. Ona  je jedna od dominantnih osjetilnih karakteristika na temelju koje promatrač definira svijet oko sebe i donosi određene odluke. Sposobni smo opaziti određeni raspon frekvencija (vibracije) i to od 400 do 800 bilijuna Hz. Boje imaju sposobnost upijanja svjetlosti  pa se time i određuje njihova frekvencija.

Sinergija je sposobnost međusobnog djelovanja materije, energije ili ljudi sa ciljem međusobnog pojačavanja njihovih vrijednosti i očuvanja njihove izvornosti. Najkraće rečeno to je podržano međusobno djelovanje. Kako se sve bazira na frekvencijama i sposobnosti primanja tih frekvencija, njihovo djelovanje pa i učinak na svakog će biti drugačiji.

Sve navedeno je energija koja ima sposobnost mijenjanja svog oblika, prilagođavanja raznim medijima (boja, miris) i dekodiranja suptilnih poruka duha. Kada koristimo energiju svjetlosti, ona može bitno uticati na naše materijalno, emocionalno i duhovno stanje. Kada koristimo energiju mirisa ona može bitno uticati na naše fiziološko, psihološko, energetsko i duhovno stanje. Kada koristimo boje one mogu uticati na naše emocionalno i intelektualno zadovoljstvo, komunikaciju, pretvarajući suptilne impulse u slikovni prikaz. Tako se boja i miris međusobno potvrđuju i podržavaju, a energija im daje neki oblik života. Slika koju na kraju vidimo ili doživimo je prikaz našeg uma i duše, bića.

Piše: Zrinka Jezdićerror: Content is protected !!