Author: adminzri

Cijeli svoj život bivam i “plivam” u energijama, kojih sam oduvijek svjesna i koje sam koristila na razne načine. Energije, asocijacije, apstrakcije i intuicija pretočile su se u arhetipove. Navedeno je dobilo oblik, scenu, dinamiku te postalo nevjerojatan medij za za psihološki, energetski,...

KOLUMNA ZA 24 SATA...

Članak iz časopisa Miss Zdrava...

error: Content is protected !!